Roberts Space Industries

RAGNAROK / SKIDBLANDI

  • Faith
  • Hardcore
  • Role play
  • Exclusive
  • Exploration
    Exploration
  • Freelancing
    Freelancing

“Per aspera ad astra” – Přes překážky ke hvězdám

“Semper Fidelis” – Navždy věrni

“Útok na jednoho je útokem na nás všechny”History

Ragnarök byl založen v roce 2380 – stejně jako UNE (United Nations of Earth). Obě organizace spolu vzájemně úzce spolupracovaly. UNE bylo veřejné celosvětové společenství, jež v sobě neslo nadčasovou a přetrvávající myšlenku – sjednotit lidstvo a společně budovat lepší budoucnost. Avšak Ragnarök byl a je pouze malé sdružení intelektuálů, jenž si nadále zachovává původní utopickou myšlenku UNE. I přes četné úspěchy v minulosti pokračují dále se stejným nasazením v prosazování svých hodnot.

Ragnarök založil Ronald Hobbes – Norský bilionář proslulý svými nesčetnými patenty v oblasti fotometrie a fúzních motorů. Většina z nich je dodnes stále používána. To mu zajistilo neuvěřitelné bohatství. Z něho začal budovat na neznámém místě Sluneční soustavy supermoderní komplex zvaný Ragnarök, což je v severské mytologii termín pro označení konce Světa – válku bohů.

Jednalo se o zcela soběstačnou základnu sloužící k úschově dat, technologií, vzorků apod. Jakási archa lidstva. Zde se shromažďovaly miliony informací, celá kultura, technologie a vývoj našeho druhu. Dále pak vzorky rostlin, materiálů, prvků apod. Od nákresů až po celé zakonzervované stroje. Komplex má údajně nejpokročilejší stealth technologii a je neustále v pohybu. Jen hrstka vyvolených zná speciální algoritmus na propočet jeho aktuální pozice ve vesmíru. Ještě fantastičtější je fakt, že se celý komplex dokáže skokově přesunout – pro případ kritického ohrožení (ať již cíleným útokem či nevyhnutelným výbuchem Slunce, jež zničí naši soustavu). Tato stanice má sloužit jako schránka našeho druhu pro další miliony let. Pouze pár desítek stálých zaměstnanců je zapojená do jejího chodu.

Členové elitní jednotky objevují vesmír, chrání poctivost a morálku, loví nebezpečné vrahy a bojují kdekoliv a kdykoliv za lidstvo a jeho dobro.

Manifesto

Ragnarök je elitní jednotka, která zajišťuje ochranu vyšších principů lidstva. Je to převážně:

- Nezávislost a s ní spojená soběstačnost a udržitelnost získaného území na planetách včetně strategických surovin.
- Intelektuální a technologický vývoj, vlastní výzkum, podpora a ochrana civilních organizací.
- Zachování morálních principů člověka jako druhu. Potlačení snahy konvertovat k mimozemským filozofickým výkladům o fungování a podstatě vesmíru.
- Adaptabilita, spolupráce a loajalita k lidskému druhu.

Být v této organizaci nenese žádnou výhodu, pracujeme skrytě – pomáháme, podporujeme, chráníme. V této organizaci to není o penězích, o slávě, je to o nás samotných, je to pocta, je to dar. Je to rodina, za kterou lze kdykoliv ručit vlastním životem. Protože náš bratr Tě nikdy nezradí! Věříme, že lidstvo v sobě nadále nese kus dobrého. Objevování nových ras, systémů, zbraní a technologií nás nezkazí. Stále budeme lidé, loajální k sobě i druhým, vstřícní a ochotní. Každý pád nás jen posílí.

Charter

NIKDY nestřílíme po katapultovaném pilotovy! Nikdy! Pokud je to možné, snažíme se ho zachránit a předat spravedlnosti. Nikdo nemá moc vynášet sám rozsudek nad životem a smrtí. Dokonce i pokud jde o sériového vraha. Apelujeme na morální principy, nikoliv na emoce a spravedlnost v jejím pojetí.

Tvůj život je to nejcennější, co máš! Nepodporujeme “hero death” ve stylu kamikadze s lodí do Bengalu. Vítáme autentický přístup k řešení problémů. Ne však za cenu ohrožení života nebo lodi dalšího člena naší organizace.