IE11 is no longer supported
We do not support Internet Explorer 11 and below. Please use a different web browser.
Roberts Space Industries

Corbs Blaus / CAVALLERSC

  • PMC
  • Regular
  • Role play
  • Exclusive
  • Security
    Security
  • Freelancing
    Freelancing

ENG | We are a small but capable Private Military Company.

CAT | Som una organització militar contractista petita però eficaç.History

ENG | Corbs Blaus is the Star Citizen group inside Cavallers del Cel, a Catalan-speaking community dedicated to military simulation. Cavallers del Cel was created in 2010, since then we experienced a growth in members and activities. Our specialties are ground and aerial combat. The experience we gained during these past years allow us to deliver a solid combat prowess.

Don’t hesitate to contact us for any task that requires high skill, be it to protect ships, transport goods safely or small but specialized ground tactical operations.

- – - – -

CAT | Corbs Blaus és el grup de Star Citizen de la comunitat catalana de simulació militar Cavallers del Cel. Aquesta comunitat va néixer el 2010 i des de llavors hem anat ampliant el personal i expandint les nostres activitats. Les nostres especialitats són el combat terrestre i aèri. L’experiència guanyada durant aquests darrers anys ens permet aportar un poder militar sòlid.

No dubteu en contactar amb nosaltres per qualsevol tasca que requereixi una gran habilitat, ja sigui protegir naus, transportar bens de manera segura o petites però especialitzades operacions tàctiques terrestres.

Manifesto

Estructura

A diferencia d’altres PMC, no seguim una estructura de comandament rígida, si no que atorguem al mes veterans i experimentats càrrecs de responsabilitat perquè guiïn els novells en el seu aprenentatge i perquè liderin les missions per garantir un mínim d’eficàcia. Però com creiem que la prova i error es una de les millors maneres d’aprendre, animem al nostres pilots a canviar rols entre missions.

Mes que un pilot

Entenem que SC ofereix mes coses que la pura vida militar, i per això volem conciliar les tasques militars amb d’altres experiències. Es per això que pretenem oferir una estructura i logística que permeti als nostres membres desenvolupar tasques alienes a la vida militar, com transportar carregaments personals que hagin adquirit per contracte amb d’altres empreses, l’exploració de l’espai, la recerca de missions personals, i en general tot lo que es pot fer a SC.

Creure’s pilot per ser pilot

Creiem que la millor manera d’explorar l’espai i visitar nous mons, es creure’s realment el personatge, i per tant el roleplay forma part de la nostra manera de jugar a SC. Que pot ser mes apassionant que fer de Capità Malcolm ‘Mal’ Reynolds, Han Solo o Carl Jenkins.

Entrenament

La comunitat es composada per experts pilots de combat, alguns d’ells amb anys d’experiència en tot tipus de simulació, i amb això garantim una bona formació de combat per estar operatiu ràpidament. Hem fet varis cursos de vol en diferents simuladors, que ens atorguen l’experiència necessària per traspassar aquests coneixements en aquest joc/sim espacial.

Operacions

Aquestes son algunes de les operacions que fem dintre de la nostra organització, com a mínim les que podem fer publiques. Son operacions ben planificades, detallades i estudiades, executades amb molta cura (com fem en els nostres simuladors), però amb el component extra del roleplay que podem experimentar en el magnific univers d’Star Citizen.

Tasques

Seguretat

Ens encarreguem de la seguretat en esdeveniment, trajectes, operacions.

Escorta

Proporcionem escorta armada per trajectes espacials de persones i mercaderies.

Reconeixement

Fem reconeixement d’instal·lacions, planetes o zones espacials.

Sabotatge

Operacions d’espionatge i eliminació o inutilització d’equipament en instal·lacions.

Rescat

Fem operacions de rescat de persones en situació compromesa.

Tipus de contracte

C1/ Puntual

Contracte dissenyat per una operació concreta amb objectius demarcats i de temps limitat.

C2/ Temporal

Contracte dissenyat per a un temps determinat de durada sense objectius fixes.

C3/ Per obra i servei

Contracte dissenyat per proporcionar un servei continuo fins assolir objectius.

Pagament

- Per contractes C1 es farà un primer pagament del total de les despeses pressupostades, i un segon pagament en acabar l’operació.
- Per contractes C2 es farà un primer pagament del total de les despeses pressupostades, i un segon pagament en acabar l’operació.
- Per contractes C3 es farà un primer pagament del 20% de les despeses pressupostades per 3 mesos, un pagament cada mes segons despeses d’operació, i un pagament extra en rescindir el contracte per liquidar despeses acumulades.

Política d’empresa

- No treballem per organismes governamentals ni serveis públics, nomes empreses privades o particulars.

Charter

Normes

- Som un grup que fa servir com a llengua vehicular el català / valencià, per tant és un requisit obligatori poder expressar-se en aquesta llengua amb un mínim de fluidesa (en qualsevol de les seves variants).
- Tot i que no es requereix assistència obligatòria setmanal, es demana un mínim de participació mensual.
- Ganes de participar, seriositat i interès per la simulació.

Allistament

Si vols saber més de nosaltres pots visitar el nostre web oficial ( https://www.cavallersdelcel.cat/star-citizen ), parlar amb el nostres reclutadors o visitar-nos al nostre servidor de Discord (pots trobar-lo al web).

Per demanar l’ingres hi ha dues opcions:
- Demanar-ho a els nostres reclutadors
- Omplir el formulari d’allistament al nostre web (Allista’t)”:https://www.cavallersdelcel.cat/allistat

T’hi esperem!