IE11 is no longer supported
We do not support Internet Explorer 11 and below. Please use a different web browser.
Roberts Space Industries ®

Spaceling Group / HUNS

  • Organization
  • Regular
  • Trading
    Trading
  • Resources
    Resources

Üdvözlünk a Spaceling Group oldalán!

Ha szeretnél a legnagyobb magyar orghoz tartozni, akkor csatlakozz hozzánk! A jelentkezés során töltsd ki ezt a kérdőívet !
A Discord szerverünket itt találod, gyere és kérdezz tőlünk!History

2945. december 21. – megalakult a Magyar Iparosok és Kereskedők Szövetsége [HUNS] (későbbi Spaceling Group)
2946. február 10. – a Colonial Task Force [CTF] (későbbi Spaceling Counter-Threat Fleet) csatlakozott a szövetséghez, ezzel létrehozva a biztonsági részleget.
2946. december 20. – a HUNS hivatalosan is Spaceling Group-ra változtatta a nevét.
2947. augusztus 13. – a Nebula org beolvadt Spacelingbe.
2950. szeptember 19. – a Spaceling Group vezetését Beniago vette át.

Manifesto

A szervezetünknek, mint egy gazdasági szervezetnek általában a legfőbb célja a haszonszerzés és célunk, hogy a szervezetünk tagjai is érdekeltek legyenek ebben. Ennek a célnak az elérése érdekében a Spaceling Groups különálló részlegeit szorosan összehangolja az igazgatótanács, figyelve arra, hogy a termelőrészlegek – roncsmentő, bányász, szállító/kereskedő és kutató – minden igénye ki legyen elégítve.

A zavartalan működés érdekében a fent említett, részlegek közötti összehangolás mellett a Spaceling Groups saját biztonsági részleget is felállít, amely felügyeli kitermelés, termelés és szállítás folyamatát. Ez a részleg a Spaceling Counter-Threat Fleet.

Cégünk elkötelezett a folyamatos fejlődés mellett, így a bevétel egy részét visszaforgatjuk a járművek és felszerelések korszerűsítésére és újak vásárlására.

A részletek még az univerzum gazdasági rendszerének bizonytalansága miatt nem kerültek kidolgozásra, azonban terveink közt szerepel, hogy különböző alapokat hozunk létre, amelyekből a cég dolgozói elvégezhetik a hajók javítását, fizethetik azok fenntartását.

A Spaceling Group sikerét a precízen összehangolt csapatmunkára alapozzuk, amelynek a megszervezése egy központi egység feladata lesz. Azonban ennek részleteit – sok más területtel együtt – csak később, a játékmechanikák fejlődését követően tudjuk kidolgozni.
Remélem, hogy hamarosan egymás mellett repülhetünk! – Shed Stilinski, biztonsági parancsnok

Jelenleg a cég ügyvezető elnöke Dren.

RONCSMENTŐ RÉSZLEG

Legfőbb feladata, hogy a beérkezett adatok alapján meghatározott roncsmezőkön folytasson kitermelő munkát, de fel kell készülnie speciálisabb feladatok elvégzésére is, például a javíthatatlan céges hajók működő alkatrészeinek kiszerelésére, vagy ellenséges területen végrehajtott, nagy értékű zsákmány begyűjtésére.

Az igazgatóság feladata, hogy a szállítást és a biztosítást megoldja a helyszínen, hogy a részleg munkatársai kizárólag a kitermelésre koncentrálhassanak.

A részleg vezetői posztja egyelőre beöltetetlen.

BÁNYÁSZ RÉSZLEG

A roncsmentőkhöz hasonlóan a bányász részleg feladata is az, hogy a meghatározott területeken működjön, de a roncsok helyett értelemszerűen az ott található érceket kell begyűjtenie.

A részleg feladata ebből a szempontból jóval kiszámíthatóbb, mint a roncsmentő részlegé, azonban egy-egy ritkább, értékesebb érc kitermelése érdekében akár ellenséges területre is be kell hatolniuk.

A feladatot űrben, aszteroidákon, valamint a bolygók és holdak felszínén is el kell tudni végezni. A kitermelt nyersanyag elszállítását itt is a szállító és kereskedelmi részleg végzi majd, hogy a munka egy percre se akadjon meg.

A részleg vezetői posztja egyelőre betöltetlen.

SZÁLLÍTÓ/KERESKEDŐ RÉSZLEG

A szállítási feladatok egy részét már a korábbi leírásokban érintettük, így ide tartozik a roncsmentő és bányász részleg által kitermelt nyersanyag elszállítása, valamint ezeknek a nyersanyagoknak az értékesítése.

Amennyiben Org kézbe kerülhetnek gyártósorok, úgy a jövőben a nyersanyagot a rendelkezésre álló feldolgozóüzemekbe kell szállítani, majd a kész terméket a piacra.

A részleg munkája azonban nem kizárólag a korábbi két részleghez kötődik. A piaci helyzetnek megfelelő, önálló szállítási feladatokra is sor kerülhet.

A fentiek miatt a részlegen belül kell üzemeltetni egy csoportot, ami folyamatosan figyeli a piaci változásokat és kereskedelmi szempontok szerint meghatározza a legjobb útvonalakat.

A fentiek alapján tehát – a jelenlegi elképzelés szerint – a szállító/kereskedő részlegtől függ majd leginkább, hogy cégünk milyen gazdasági sikereket ér el.

A részleg vezetői posztja egyelőre betöltetlen.

FELFEDEZŐ RÉSZLEG

A részleg jövőbeli munkáját egyelőre még homály fedi, ami jelentős részben annak tudható be, hogy nincsenek pontos információk ennek a részlegnek a működéséről.

Annyi azonban valószínűsíthető, hogy mind területi felfedezésre, mind kutatómunkára lehet számítani.

A területek felfedezésével, dokumentálásával a korábbi részlegek támogatását is végre lehet hajtani, hiszen ennek során komoly esély van roncsmezők, vagy ércben gazdag lelőhelyek felfedezésére, de nem elhanyagolható a különféle veszélyforrások megjelölése sem, ami a kereskedelmi útvonalak megállapítása során nyújthat jelentős segítséget.

A részleg vezetői posztja egyelőre betöltetlen.

SPACELING COUNTER-THREAT FLEET

A fentiekben végigvettük cégünk fő termelő profiljait, azonban nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy a világűr veszélyes hely, ahol a természeti viszonyoktól kezdve az ellenséges idegen fajokon át a kalózokig mindenki biztonsági kihívást jelent.

Ennek a biztonsági kihívásnak a kezelésére hoztuk létre a Spaceling Groups utolsó egységét, a Sapceling Counter-Threat Fleet-et [CTF].

A CTF feladata, hogy megfelelő erőt vonultasson fel a kitermelő tevékenységek helyszínein és biztosítsa a szállítóflották mozgását. Az elsődleges cél mindig az, hogy a támadási szándék ki se alakuljon a másik félben, de fel kell készülni az esetleges rajtaütések kezelésére is, hogy se a kitermelést végző személyzet, se a technikai eszközök ne kerüljenek veszélybe.

A CTF a fenti feladat elvégzéséhez többféle katonai járművet vesz igénybe, a födi szállítójárművektől kezdve, a vadászokon át egészen a nagyméretű hadihajókig.

Ennek megfelelően folyamatosan keressük a megfelelő embereket, akik gyalogosként, pilótaként, felderítőként, vagy a hadihajók legénységeként kívánnak szerepet vállalni szervezetünk védelmében.

A CTF a tervek szerint működtetni fog felderítő, kutató-mentő/orvosi részleget, valamint különleges műveleti egységet is. A szervezeten belül szeretnénk biztosítani lehetőséget a feljebbjutásra is, így például a cég által vásárolt hadihajókra a vezetői pozícióba jelentkezők közül választanánk ki az arra legalkalmasabb kapitányokat.

A biztonsági részleg parancsnoka Shed Stilinski.

Charter

A Spaceling Grtoup végleges szabályzatának megalkotásához elengedhetetlen, hogy a birodalom által éppen kidolgozás alatt álló törvények tartalmát pontosan megismerjük és tisztában legyünk azzal, hogy azok milyen módon befolyásolják a polgárok mindennapi életét.