IE11 is no longer supported
We do not support Internet Explorer 11 and below. Please use a different web browser.
Roberts Space Industries ®

Star Citizen Global / SCGLOBAL

 • Organization
 • Hardcore
 • Role play
 • Resources
  Resources
 • Security
  Security

STAR CITIZEN GLOBAL
Official Services

Web Site, Forum,
Discord, YouTube, Facebook,



History

Yakında!

Manifesto

SCGlobal Star Citizen merkezinde oyunları beraber oynayabilmek amacı ile bir araya gelmiş bir grup oyun severin oluşturduğu saygı, hoşgörü, uyum ve eğlence temellinde kurulmuş bir topluluktur. Topluluğumuz hiçbir fark gözetmeksizin kurallarımızı kabul eden sorumluluk bilincine ve karakter olgunluğuna sahip herkesin bir arada toplanabileceği ortak hedef ve idealler belirleyip ortak hareket edebileceği bir yerdir. Üyelerimiz hangi oyunları oynadığından çok kiminle oynadığına dikkat etmektedir. Bu sebeple uzun yıllar sürecek dostluk ve arkadaşlıkların başlayıp devam edebileceği bir aile ortamı oluşturmaya önem veriyor ve özen gösteriyoruz. Bu amaçla deneyimlerimizden yola çıkarak mantıklı ve açıklayıcı bir şekilde oluşturulmuş kurallarımıza istisnasız bütün üyelerin uymaları beklenmektedir. Amacımız Star Citizen evreninde merkez Türk topluluğu olmak yerli ve yabancı üyelerimiz ile güçlü bir topluluk olup müttefiklerimizle güçlü bir birlik oluşturmaktır. Kapımız bu idealleri bizimle paylaşacak herkese acıktır.
 • Kurallarımız âdet yerini bulsun diye yazılmamıştır. Bu topluluk aklı olgunlaşmamış 8-10 kişinin toplandığı küfürlerin havada uçuştuğu bir yer değildir, bir oyuncu topluluğudur. Genel sohbet yazışma ve yapılan paylaşımlarda, süreli süresiz uzaklaştırma ya da rütbe sökümü gibi cezalar ile karşılaşmak istemiyorsanız, her zaman topluluk kurallarına dikkat ediniz.
 • Sağlıklı iletişim için mikrofon ve bas konuş zorunludur
 • “Registered Users” dışında topluluk üyelerinin isimlerini “İsim/Nickname/Yaş’‘ olacak şekilde ayarlamaları zorunludur. (Nickname olan yere Star Citizen hesabındaki Handle Name yazılmalı, Star Citizen hesabı bulunmayan üyelerimizin isimlerini ‘’İsim/Yaş’‘ olacak şekilde ayarlamaları yeterlidir.)
 • Topluluğumuzda aşağılayıcı, alay edici, Küçümseyici, yönetici veya üyelere saygısızlık içeren, müstehcen, kaba, iftira niteliğinde, nefret dolu, tehdit edici, huzursuzluk çıkartmaya yönelik, adult içerik, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, ülkemiz çıkarlarına, kişilik haklarına veya genel toplum ahlak kurallarına aykırı, din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri ayrımcılıkları destekleyen konuları açmak ve içerikler göndermek, linkler vermek ve tartışmaları amacının dışına diğer kullanıcıları rahatsız edecek boyutlara özellikle siyasi mecralara taşımak kesinlikle yasaktır.
 • Topluluğumuzda kendi hayat görüşünü başkalarına empoze etmeye çalışan argo tabirler ile üyeleri rahatsız eden kişiler 1 defadan fazla uyarılmamakla birlikte tekrarlamaları halinde topluluğumuzla olan bütün ilişkileri kesilir.
 • Topluluğumuzun hanım üyelerini rahatsız edici hiçbir yaklaşım davranış hoş karşılanmayacaktır ve uyarılmaksızın Süresiz uzaklaştırma cezası verilir.
 • Topluluğumuz üyelerinin hesaplarını birbirleri ile paylaşması önerilmemektedir. (Yöneticiler hiçbir şartta üyelerden hesap bilgilerini istemez) aksi durumlarda oluşabilecek olumsuzluklar karşısında tüm taraflar süreli süresiz uzaklaştırma ya da rütbe sökümü gibi cezalar ile karşılaşabilir.
 • Topluluğumuz oyun içi ‘‘item vs…’‘ reel para ile alışverişi desteklememekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. bu gibi durumlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklarda tüm taraflar süreli süresiz uzaklaştırma ya da rütbe sökümü gibi cezalar ile karşılaşabilir. (Üyelerin kendi aralarında yapacakları her türlü ticaretten organizasyonumuz sorumlu değildir.)
 • Topluluğa ait platformlarda ‘‘izinsiz’‘ oyun içi ya da dışı reel para ile alışveriş konuları açmak ve paylaşmak yasaktır. (Topluluğa ait platformları alışveriş sitesi gibi kullanan kişilere izin verilmeyecektir.)

————————————————————————————— Müttefik Antlaşması —————————————————————————————
1 ) Bu antlaşma Star Citizen Global ile müttefik olan organizasyonlar arasında bağlayıcıdır. Müttefikliği kabul eden organizasyonlar bir elçi ile discord kanalımızda bulunması beklenmektedir.

2 ) Tüm müttefik organizasyonların en fazla 1 (bir) temsilci ile Türk Organizasyonlar Birliğine ‘TURKOB’ üye olması zorunludur. Ayrıca üye tüm organizasyonlar belirlenen temsilci sayısı ile Türk Organizasyonlar Birliği discord kanalına üye olmalıdır.

2a) Organizasyolar arası iletişim Elçiler ile Türk Organizasyonlar Birliği Genel Kurulu ve Toplantıları ‘TURKOB’ discorda kanalı üzerinde gerçekleştirilir. Alınan kararlar tüm üye organizasyon ve üyeleri için bağlayıcıdır.

3 ) Müttefikler arası iletişim Star Citizen Global üzerinden yürütülmesi beklenir.

4 ) Her türlü ticari anlaşmalar ve personel ihtiyacının karşılanması öncelikli olarak müttefikler arasında yapılması beklenir.

5 ) Star Citizen Global anlaşmazlığa düşen iki müttefik arasında arabuluculuk için söz sahibidir. Star Citizen Global ile anlaşmazlığa düşen müttefik organizasyon/organizasyonlar arasında olan sorunlar Genel Kurul kararı ile çözümlenir.

6 ) Müttefik organizasyonların vermiş olduğu savaş açma, korsanlık, ticari ambargo v.b. kararları Müttefik Genel Kurulunda alınan ortak karar ile yürütülür. Ortak karar harici yapılan faaliyetler sadece organizasyonların kendileri için bağlayıcıdır ve müttefikliğe bağlı organizasyonlar için bağlıyıclığı yoktur.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Charter

Yakında!