IE11 is no longer supported
We do not support Internet Explorer 11 and below. Please use a different web browser.
Roberts Space Industries ®

Spaceling Counter-Threat Fleet / CTF

  • PMC
  • Regular
  • Security
    Security
  • Scouting
    Scouting

Üdvözlünk a Spaceling Counter-Threat Fleet [CTF] otthonában!

Szervezetünk a Spaceling Group [HUNS] tagja, annak biztosítási feladatait látja el.

Logo: yyang | Shutterstock.comHistory

Az alábbiakban olvashatóak szervezetünk fontosabb eseményei:

2945. május 18. | Megalakult a CTF.
2945. július 20. | A tevékenységi kör bővült a következővel: roncsok megtisztítása, biztosítása.
2946. február 10. | A CTF beolvadt a Spaceling Groupba [HUNS], hogy annak biztosítási feladatait lássa el.
2946. február 10. | A tevékenységi kör bővült a következőkkel: vadásszokkal és nagyobb hajókkal végrehajtott biztosítás.
2946. május 12. | A cég új – nem végleges – munkanevet kapott: Hel Taktikai Támogató Flotta
2946. május 18. | A CTF az első születésnapját ünnepelte, ennek tiszteletére megváltozott az logónk.
2946. december 20. | A cég új, végleges nevet kapott: Spaceling Counter-Threat Fleet
2947. május 18. | A CTF ma két éves lett.
2948. május 18. | A CTF három éves lett.

Manifesto

A Spaceling Counter-Threat Fleet a Spaceling Group [HUNS] része, a feladata a Spaceling Group biztosítási feladatainak ellátása.

Tagjaink ennek megfelelően a Spaceling Group tagjaiból kerülnek ki, szükség esetén pedig részt vesznek a kereskedő-, szállító- és bányászhajók, valamint egyéb objektumok védelmében, veszélyeztetett személyek védelmében, roncsok megtisztításában, biztosításában, emellett támogatást nyújthatnak különféle katonai akciókban is.

A tagok részéről elvárás, hogy a birodalom és főleg a Spaceling Group legalapvetőbb törvényeit, szabályait és normáit betartsák, azonban fel kell készülniük arra is, hogy a Spaceling Counter-Threat Fleet jellegéből adódóan előfordulhat, hogy a célt csak ezek megszegésével érhetik el.

Charter

A Spaceling Counter-Threat Fleet végleges szabályzatának megalkotásához elengedhetetlen, hogy a birodalom által éppen kidolgozás alatt álló törvények tartalmát pontosan megismerjük és tisztában legyünk azzal, hogy azok milyen módon befolyásolják a polgárok mindennapi életét.

A fentiektől függetlenül azonban a főbb irányvonalak már láthatóak.
Szervezetünk a vállalat feladataiból adódóan hierarchikus felépítésű,a tagság önkéntes jellegű.
Bizonyos szintű aktivitás elvárás a tagoktól, azonban az ezt akadályozó okokat, eseteket megpróbáljuk rugalmasan, munkavállaló-barát módon kezelni.

Folyamatban lévő küldetés során viszont elvárás a fegyelem és a teljes odafigyelés, valamint az akció parancsnoka által adott utasítások maradéktalan végrehajtása.