IE11 is no longer supported
We do not support Internet Explorer 11 and below. Please use a different web browser.
Roberts Space Industries ®

Swedish Umbrella / SWEUMB

  • Organization
  • Regular
  • Social
    Social
  • Freelancing
    Freelancing

This is an democratic umbrella for Swedish organisations and single
members.
Want more info visit us on discord:
Our Discord

You can also send a mail to swedishumbrella20@gmail.com
https://www.facebook.com/Star-Citizen-Swedish-Umbrella-115364230196903/History

Ett demokratiskt samarbete mellan organisationer och medlemmar.
Etablerad 2020-03-14

Want more info, visit us on discord:
Our Discord

Nyårskarameller 2020-2021 för alla svenska spelare där ute :)
https://www.youtube.com/watch?v=jISe8btczxY

Manifesto

Swedish Umbrella (SWEUMB) är en helt demokratiskt styrd paraply-organisation (eller nätverk kanske är en mer passande benämnelse) som söker mindre organisationer i alla storlekar. Tanken är att SWEUMB skall stärka de små organisationerna och ge de mer muskler än vad de normalt sett har på egen hand.

Vi tar även emot spelare som saknar organisation, men uppmuntrar samtidigt dessa att spela med de andra grupperna.

Mindre organisationer har i regel två val:
Alternativ 1. Man går med i en större organisation för att få ut mer gameplay och då blir sin egna organisation förpassad till en kompis-organisation som har svårt att växa.
Alternativ 2. Man satsar på sin egna organisation med sina vänner och blir inte så många online samtidigt vilket gör att man missar en hel del gameplay som kräver fler spelare.

Detta vill vi ändra på då vi anser att alla skall ha möjligheten att få se sin organisation växa och blomstra utan att i slutändan antingen bli uppäten av en av de större organisationerna, eller att missa roligt gameplay .
Några av oss från olika mindre organisationer startade upp denna paraplyorganisation där man kopplar mindre organisationer till , lite som när man går med i facket. Eller varför inte Sverige som är kopplade till EU. På så vis blir vi fler och kan göra mer saker som normalt sett kräver en
större organisation.

Paraplyorganisationen kommer styras av en ledare som blir framröstad med jämna intervaller av medlemmar som sitter i en riksdag som kommer från varje organisation (Vi har ingen ledare för närvarande då vi inväntar ett färdigare spel). Även om paraplyet kommer ha en ledning så är varje enskild organisation självbestämmande och är inte tvungen att medverka på någon aktivitet. Däremot är tanken att det skall anordnas diverse aktiviteter för de medlemmar som har anslutit sig.

Vad får man ut av att koppla sin organisation till Swedish Umbrella?

● Öppnar upp gameplay som normalt sett bara är möjliga för större organisationer
● Planerade event före och efter star citizen gått live
● Få bättre möjlighet att få sin egen organisation att synas och på så vis även lättare att rekrytera nya spelare.
● Har access till riksdagen och är med och kan påverka alla beslut från start tex att ta fram nästa paraply-ledare
● En gemenskap/socialt häng via VOIP och chatt
● Få bättre försvar, transport, mining, you name it. Ju fler vi blir ju större möjligheter.
● Man kan fortfarande spela ihop med sina egna organisationsmedlemmar utan att behöva spela med andra från paraplyorganisationen.
Det är valfritt att spela med andra medlemmar och inget tvång.

Tillsammans blir vi starkare.

Charter

Vad är Swedish Umbrella och varför ser organisationen ut som den gör? Vi bygger mycket av våran struktur på LIN-production kan man säga.

För er som hållit på med organisationer i MMO:s förut vet säkert om att i början är det alltid som roligast innan organisationen blir för stor, för sen börjar många gånger intriger och maktspel träda in. Detta är egentligen inte så konstigt då vi människor är ett djur som lever i flock för den så kallade “vi-känslan”. Det är när denna “vi-känsla” börjar försvinna i en grupp som problemen uppstår. Ju mindre grupp man har, ju lättare är det att behålla vi-känslan då alla vet allt om alla.

Faktum är att det finns en studie på detta som används på de flesta större företag idag och detta är en del i LIN-production. Enkelt kan man säga så här:
En grupp mellan 3-5 personer är det ultimata gruppantal man kan ha på ett företag då alla vet allt om alla efter ett tags arbetande ihop och därför hittar alla sin plats i gruppen. En avdelning skall helst aldrig bli större än 20 personer för mer än så kan man inte känna “nära”. Känner man inte personen “nära” som du jobbar med så minskar vi-känslan. Ett företag bör aldrig gå över 100 personer för det är det ungefärliga antalet du kan ha i din bekant-krets, därför brukar företag dela upp sej i olika filialer när man kommer över denna siffran.

På 60-talet gjordes en studie i England med hjälp av dess militär. 3 testgrupper på 20 militärer var skulle få lösa diverse uppgifter samtidigt som grupperna skulle bo ute i fält i 30 dagar. De tre grupperna fick tre olika ledar-sätt att styra grupperna. Grupp 1 fick en tydlig ledare som styrde gruppen med järnhand, grupp 2 fick tydliga instruktioner att lösa problemen demokratiskt och den tredje gruppen fick inga instruktioner alls utan fick bara problemen som skulle lösas.

När testet var avklarat så granskades testresultatet men också hur lyckliga de varit under denna tiden. Grupp 1 hade gjort bäst ifrån sej på problemlösningarna och varit nåt sånär glada. Grupp 2 näst intill samma resultat som grupp 1 och samtidigt var gruppen väldigt lyckliga. Värre var det för grupp 3 där folk hade mått så dåligt då ingen tagit kommandot, uppgifterna blev inte lösta och det slutade med att gruppen fick bryta innan testet var avklarat pga hälsorisker.

Testresultatet slog fast att en grupp med en stark ledare gör bäst resultat med en ok arbetsmiljö och en demokratiskt styrd grupp gör det nästan lika bra men arbetsmiljön i gruppen är högre. Forskningen slog fast att troligen låg lyckan i att varje medlem i den andra gruppen var delaktig i besluten som togs och därmed också mer driven att göra sin uppgift.

Denna forskning är en del i det så kallade LIN-production där man försöker få mindre grupper att ta gemensamma beslut på golvet och därmed höja arbetsmoralen för delaktigheten i besluten som tagits.

Hur hänger detta ihop med Swedish Umbrella då? Jo, istället för en vanlig organisations-struktur a la WOW så valde vi att bygga organisationen demokratiskt och i en paraplyform. Precis som i LIN-production så har vi valt att dela upp oss i mindre grupper genom att ta in hela organisationer som redan jobbat ihop sej och sin vi-känsla. Varje beslut som tas inom paraplyet måste gå via riksdagen där varje organisation har 1 röst var, vilket ger en känsla av delaktighet i beslutsvägen. Med andra ord ligger all makt hos de mindre organisationerna istället för i paraplyet för det är organisationerna som ÄR paraplyet.

Idag är vi 33 organisationer som hjälps åt och det känns som att det finns fler drivna spelare här än i normala organisationer och anledningen är troligen för att organisationerna är fristående från paraplyet med sina egna visioner likt mindre flexibla företag VS stora koloss-företag.

Är ni också ett litet gäng som söker möjligheterna att behålla det ni redan har, men även öppnar upp storskalig gameplay så är det bara att ta kontakt med oss. Och även om du inte har nån att spela med än så är du hjärtligt välkommen att gå med oss ändå. Vi har som sagt flera trevliga organisationer som gladeligen tar emot en medlem till :)